Search
  • LC Brown

CredAbility ingår strategiskt samarbete med Legalworks Advisory

Updated: Nov 27, 2019

”Vi är väldigt glada att påbörja detta samarbete med CredAbility,” säger Leif Frykman, grundare av LegalWorks. Vi är imponerade av CredAbilitys unika verktyg som skapar möjlighet för företag att bättre förstå och hantera risker inom compliance-området.”


LegalWorks är new law-uppstickaren på juristmarknaden. Företaget grundades 2016 och har som mission att modernisera juristvärlden. Med juridisk expertis i kombination med ett digitalt tänk erbjuder de affärsjuridik, dataskyddsjuridik, tekniska lösningar och interimstjänster på ett sätt som är nytt för branschen. LW Advisory (LWA) står för rådgivningen inom LegalWorks-gruppen.


”Vi tror på att bra företag gör världen till en bättre plats, och vår roll i det hela är att bidra med förstklassigt affärsjuridiskt stöd till dessa företag. Det är därför så otroligt roligt och spännande att ingå det här partnerskapet med CredAbility. Tillsammans kommer vi erbjuda en helhetslösning för företag med ambitionen att vara hållbara i praktiken genom att utveckla och få policyer, avtal och uppförandekoder på plats” avslutar Leif Frykman.


””De flesta bolag idag känner sig mer eller mindre tvingade att få policyer, uppförandekoder och visselblåsarssystem på plats, för att det är ett måste. Det innebär stora kostnader, men ofta med en liten avkastning eller koppling till affärsverksamheten,” säger Louise Brown, VD för CredAbility.


"LWA besitter såväl kompetens som en lång erfarenhet av att jobba med compliance-frågor internationellt. Tillsammans kan vi erbjuda en helhet som definitivt är unik – juridisk expertis, avtals- och policy-utveckling genom teamet på LWA, och CredAbility som ett verktyg för den effektiva systematiska omsättningen som följer den operativa verksamheten och bidrar till affärsstrategin,” avslutar Louise Brown.


Kontakta Louise@credability.se för mer information eller besök www.credability.se eller lwadvisory.se


18 views0 comments

Recent Posts

See All