Search
  • LC Brown

Vill du verkligen veta? Och i så fall, NÄR vill du veta?

Med information till hands FÖRE, har du en förutsättning att styra och bestämma hantering. När informationen kommer fram för sent, finns sällan ett val.


OM du vill veta behöver du vara proaktiv och agera i tid.


Ett exempel på detta är tillämpandet av Integritets Due Diligence. Vid strategiskt viktiga investeringar som t.ex. vid seniora rekryteringar, styrelsetillsättningar och förvärv är det viktigt att agera proaktivt för att minimera risken att investeringen skapar problem när det redan är för sent.


En Integritets Due Diligence innefattar en noggrann bakgrundskontroll av nyckelpersoner och genomlyser personerna utifrån lämplighetsperspektiv med syftet att identifiera eventuella intressekonflikter, jävsförhållanden och relationer till olika typer av verksamheter eller personer som är otillbörliga.


Denna typ av Due Diligence ingår som en viktigt modul i global best practice mot korruption, som CredAbility bygger på.


Resultatet av en väl genomförd due diligence resulterar i att 4% av seniora tillsättningar avbryts. Det visar erfarenheten enligt Björn Modee och Arun Kaul, som driver bolaget Look Closer som grundades 2002.


Det är en skrämmande tanke och man kan ju undra hur många ”olämpliga förvärv” som genomförts när de konstaterar att av de 71 transaktioner Look Closer granskade under åren 2016-2018 så avbröts 11… Det är nästan var sjätte planerade förvärv!


Har man jobbat i 6 månader med en transaktion och står på mållinjen – Vill du stoppa den i det läget?


En retorisk fråga.

17 views0 comments

Recent Posts

See All